Miljö

Bli kund

Miljövänligt papper och grön el

Miljöarbete är en självklar del i allt vi gör på Hedlunds Pappersindustri. Från val av maskiner, papper och färger till att vi använder grön el och återanvänder värmen från produktionen för att värma upp våra lokaler.

FSC-certifierat för hållbar skog

Vi är certifierade enligt FSC® – Forest Stewardship Council. Märkningen är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

FSC:s regler värnar om ett hållbart skogsbruk och markens framtida förmåga att bära skog. Men reglerna slår även vakt om säkra och sunda arbetsvillkor för dem som arbetar i skogen, urbefolkningars rättigheter samt hotade djur och växter.

Hållbart skogsbruk blir miljövänligt papper

Som grafiskt företag är pappret Hedlunds största och viktigaste råvara. Vi använder varje år cirka 3000 ton papper. Vi är rädda om vår miljö och vill därför också värna om ett långsiktigt och hållbart skogsbruk.

Genom märkningen kan vi spåra pappret tillbaka genom produktionen, vidare till pappersbruket, massatillverkaren och slutligen till den skog där träden till trycksaken växte.

Hedlunds är FSC®-certifierade

Miljömässigt fördelaktigt sortiment

Vi jobbar kontinuerligt med att söka efter och erbjuda våra kunder miljömässigt fördelaktiga tillbehörsprodukter. Delar av vårt band- och etikettsortiment utgörs av FSC-märkt eller förnyelsebart material.

100% Grön el. 100% biogas.

En grönare produktion

Genom att vi har all produktion under ett och samma tak sparar vi onödiga transporter. För att minska utsläpp vid transporter ställer vi som krav på våra logistikpartners att uppfylla EURO IV PM standard.

Vi använder oss också av biogas till 100%.

100% grön energi

All elkraft som levereras till oss är förnyelsebar och certifierad av ECOHZ enligt den internationella EECS-standarden. Vi återanvänder värmen från produktionen till att värma upp våra lokaler.

Vi är anslutna till FTI

FTI, Förpacknings- & Tidningsinsamlingen, är ett företag inom återvinningsbranschen som ser till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns.

Vattenbaserade färger

Present och julpappret från Hedlunds är tryckt med vattenbaserade färger. Allt för att minimera negativ påverkan på miljön.